לוגו הטכניון

הצטרפו אלינו לסמינר בו נחלוק בידע העצום המצוי אצל חברי הקהילה במעל 40 הרצאות מרתקות.

סמינר סוכות

22 בספטמבר 2021

ONLINE